• Categories
   No categories were found that matched your criteria.
   • Manufacturers
    No manufacturers were found that matched your criteria.
   • Products
    No products were found that matched your criteria.
     • Blog
      No blog posts were found that matched your criteria.

     Động cơ điện Hyosung 37Kw-4P-380V-50Hz-B3

     Hyosung 37Kw-HMX2014282
     Manufacturer: HYOSUNG

     Động cơ điện Hyosung - Hàn Quốc.

     Type : HMX2014282

     Công suất :37kW, 4P, 50Hz, 380V, Fr 200L, B3, IE1,
     IP54, TEFC, KS Standard (Tiêu chuẩn của Hàn Quốc liên quan Frame size và kích thước lắp đặt ).

     Tốc độ đồng bộ = (tần số x 120) / (số cực)

     Datasheet.

     Bảng vẽ.

     Send message
     back to top